Anonymus szobra
Socha Anonyma
Készítette: Kiss Sándor
Az állítás éve: 2005
Gondozó: Községi Hivatal, OÚ Mostová, Mostová 120, 925 07, 031/7848201, mostova@mostova-kurt.sk
 

Az emlékhely itt található:


Hidaskürt Részletek
 

Az emlékhelyhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]