Csontváry Kosztka Tivadar emléktábla
Pamätná tabuľa Csontváryho Kosztku Tivadara
Állíttatta: Phoenix Lutetia Polgári Társulás
Az állítás éve: 2019
 

Az emlékhely itt található:


Gács Részletek
 

Az emlékhelyhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek:


Csontváry Kosztka Tivadar Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]