Krúdy Gyula emléktáblája
Pamätná tabuľa Gyulu Krúdyho
Állíttatta: NKÖM, Önkormányzat, Palóc társaság
 

Az emlékhely itt található:


Szécsénykovácsi Részletek
 

Az emlékhelyhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek:


Krúdy Gyula Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]