Kazinczy Ferenc emléktáblája
Pamätná tabuľa Ferenca Kazinczyho
Készítette: Bartusz György
Az állítás éve: 1994
 

Az emlékhely itt található:


Kassa Részletek
 

Az emlékhelyhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek:


Kazinczy Ferenc Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]