Galánta
Galántai járás, Pozsony megye, Szlovákia
Galanta, okres Galanta, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Ág Tibor Részletek
Alagovics Sándor Részletek
Ambrosovszky Mihály Részletek
Bacskády Ágost Részletek
Balogh Bálint Részletek
Barinyai István Részletek
Bartalos Lajos Részletek
Blaskovics József Részletek
Czigler Sándor Részletek
Dankovszky Gergely Alajos Részletek
Danter Izabella Részletek
Duka Zólyomi Árpád Részletek
Dukon József Részletek
Esterházy Miklós gróf Részletek
Esterházy Mihály Részletek
Esterházy Imre Részletek
Farkas István Részletek
Frideczky Árpád Részletek
Galgóczy Ferenc Részletek
Győry Dezső Részletek
Hantos László Részletek
Kardos Ferenc Részletek
Kardos István Részletek
Keszeli Ferenc Részletek
Kodály Zoltán Részletek
Kozma Ferenc Részletek
Kubík József Részletek
Kubinyi László Részletek
Kulacs Dezső Részletek
Kürtössy András Részletek
Laukó Mihály Részletek
Marton Gyula Részletek
Meisel Tibor Részletek
Mészáros Attila Részletek
Mészáros János Részletek
Miksik Imre Részletek
Mórocz Károly Részletek
Morovics István Részletek
Nagy Géza Részletek
Nagyidai Ernő Részletek
Neszméri Sándor Részletek
Neufeld Sámuel Részletek
Ocsovszky Ferenc Részletek
Pákozdi Gertrúd Részletek
Párkány Antal Részletek
Pék László Részletek
Perényi Imre Részletek
Pintér István Részletek
Polák Imre Részletek
Polgár Anikó Részletek
Pukkai László Részletek
Reinel János Részletek
Rózsa Ernő Részletek
Rybány Olivér Részletek
Schultz Ignác Részletek
Schulz Ignác Részletek
Somogyi Péter Részletek
Szalay György Részletek
Szántó László Részletek
Szarka László Részletek
Szeberényi Zoltán Részletek
Szecsey Ferenc Részletek
Székács István Részletek
Takács Izabella Részletek
Talamon Alfonz Részletek
Tamás Lajos Részletek
Thuróczy Zsigmond Részletek
Tóth Károly Részletek
Troch Pál Részletek
Varga László Részletek
Varga Ferenc Részletek
Vissy Károly Részletek
Vöröss Ferenc Részletek
Záreczky István Részletek
Záreczky László Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]