Kassa
Kassai járás, Abaúj-Torna megye, Szlovákia
Košice, okres Košice, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Ács Mihály, ifj. Részletek
Adányi András Részletek
Albert Sándor Részletek
Alvinczi Péter Részletek
András Károly Részletek
Árvai Mihály Részletek
Árvai György Részletek
Árvai Mihály Részletek
Avar Gyula Részletek
B. Kovács István Részletek
Bába Iván Részletek
Bacsó Béla Részletek
Bacsó Péter Részletek
Barak László Részletek
Bárczi Zsófia Részletek
Barlay Ö Szabolcs Részletek
Baróti Szabó Dávid Részletek
Barta András Részletek
Barta Lajos Részletek
Bartakovics József Részletek
Bartók Béla Részletek
Batsányi János Részletek
Batta György Részletek
Bednári Mihály Részletek
Behyna Gyula Részletek
Belleci Péter Részletek
Benczur Vilmos Részletek
Benczúr Béla Részletek
Bercsényi Miklós Részletek
Bertalanffi Pál Részletek
Berzeviczy Albert Részletek
Berzeviczy Albert Részletek
Berzeviczy Vince Részletek
Biner Hilarius Ernő Részletek
Blanár Béla Részletek
Bocatius Joannes Részletek
Bocskai István Részletek
Bodnár Mónika Részletek
Bolgár Elek Részletek
Bornemissza Péter Részletek
Bornemissza Péter Részletek
Boross Béla Részletek
Brogyányi Judit Részletek
Bulcsu Károly Részletek
Csáky Imre gróf Részletek
Csécsi János Részletek
Csémy Lajos László Részletek
Csete István Részletek
Csiba István Részletek
Csontos István Részletek
Czeglédi István Részletek
Darkó István Részletek
Dayka Gábor Részletek
Dessewffy Emil gróf Részletek
Dessewffy József gróf Részletek
Dévai Bíró Mátyás Részletek
Dienes András Részletek
Dienes Adorján Részletek
Dobossy László Részletek
Duba Gyula Részletek
Dulházy Mihály Részletek
Dusza István Részletek
Eck Bálint Részletek
Egressy Ákos Részletek
Egressy Gábor Részletek
Egressy Béni Részletek
Egressy Gábor Részletek
Erdődi János Részletek
Erdőházi Hugó Részletek
Esterházy János gróf Részletek
Esterházy Miklós gróf Részletek
Fábry Zoltán Részletek
Faragó Ödön Részletek
Fecsó Pál Részletek
Fejér István Részletek
Felker András Részletek
Fischer-Colbrie Ágost Részletek
Flórián Károly Részletek
Gabányi Árpád Részletek
Gágyor Péter Részletek
Gál Sándor Részletek
Gál Éva Részletek
Gánóczy Antal Részletek
Gazdag József Részletek
Gömöry János Részletek
Greguss Mihály Részletek
Grosschmid Géza Részletek
Gyimesi György Részletek
Gyöngyösi István Részletek
Gyüre Lajos Részletek
Hain Gáspár Részletek
Havas Márta Részletek
Heckenast Gusztáv Részletek
Henszlmann Imre Részletek
Hizsnyai Zoltán Részletek
Hoppál Mihály Részletek
Hosszú Ferenc Részletek
Hudák Katalin Részletek
Huszár Gál Részletek
Illei János Részletek
Illés Béla Részletek
Illyefalvi István Részletek
Ilosvai Selymes Péter Részletek
Irányi Dániel Részletek
Iváncsics János Részletek
Jánosy István Részletek
Jókai Mór Részletek
Juhász Árpád Részletek
Juhász János Részletek
Justh Béla Részletek
Kálniczky Géza Részletek
Kaprinai István Részletek
Kassai Zsigmond Dávid Részletek
Kassai Antonius János Részletek
Kátai Mihály Részletek
Katona István Részletek
Katona Mór Részletek
Kazimír Károly Részletek
Kazimír Károly Részletek
Kazinczy Ferenc Részletek
Kelembéri Sándor Részletek
Kelemen János Részletek
Keller Imre Részletek
Kellner József Részletek
Kemény Lajos Részletek
Kemény G. Gábor Részletek
Kerekes György Részletek
Klein János Sámuel Részletek
Klestinszky László Részletek
Kmeczkó Mihály Részletek
Kolosvári Pál Részletek
Komárik István Részletek
Komáromi Csipkés György Részletek
Komját Aladár Részletek
Kornéli János Részletek
Kovacsóczy Mihály Részletek
Kovásznai Imre Részletek
Kováts Miklós Részletek
Kozma Ferenc Xavér Részletek
Kozsár Zsuzsanna Részletek
Köves Károly Részletek
Kövesdi János Részletek
Lányi Menyhért Részletek
Lehoczky Tivadar Részletek
Lippay Ferenc Részletek
Lisznyai Kovács Pál Részletek
Lóska Lajos Részletek
Mácza János Részletek
Magda Sándor Részletek
Magyar Ferenc Részletek
Maléter István Részletek
Márai Sándor Részletek
Mécs László Részletek
Merényi Gyula Részletek
Mihalik Sándor Részletek
Mihályi Gábor Részletek
Mihályi Ödön Részletek
Mihályi Molnár László Részletek
Mikó Jenő Részletek
Mohr Gedeon Részletek
Myskovszky Viktor Részletek
Nagyidai Ernő Részletek
Neufeld Sámuel Részletek
Otrokocsi Foris Ferenc Részletek
Palotai Boris Részletek
Palotai Erzsi Részletek
Pap Benedek Részletek
Paulikovics Lajos Részletek
Pázmány Péter Részletek
Peres Imre Részletek
Petneházy Ferenc Részletek
Petőfi Sándor Részletek
Petrőczi Kata Szidónia Részletek
Pfeiffer Miklós Részletek
Puntigán József Részletek
Pünkösti Andor Részletek
Rajnis József Részletek
Rákos Péter Részletek
Rényes István Részletek
Sámbár Mátyás Részletek
Sárosi Árpád Részletek
Schalkház Sára Részletek
Siderius János Részletek
Sinkó Ferenc Részletek
Sipos Lajos Részletek
Spielberger Leó Részletek
Szabó Adorján Aladár Részletek
Szabó András Részletek
Szabó Kálmán Részletek
Szabó Haltenberger Kinga Részletek
Szemere Miklós Részletek
Szenci Molnár Albert Részletek
Szenes Erzsi Részletek
Szepesi Miksa Részletek
Szepsi Csombor Márton Részletek
Szepsi Korocz György Részletek
Szepsi Laczkó Máté Részletek
Szerdahelyi Gábor Részletek
Sziklay Ferenc Részletek
Sziklay László Részletek
Sziráki Balázs Részletek
Szirmay Antal Részletek
Sződy Viktor Részletek
Szőke József Részletek
Szőlősy Benedek Részletek
Szőnyi Endre Részletek
Takács Menyhért Részletek
Tamás Mihály Részletek
Tänzer Hugó Részletek
Tarnóczy István Részletek
Telek József Részletek
Terhes Sámuel Részletek
Thököly Imre gróf Részletek
Timon Sámuel Részletek
Tinódi Sebestyén Részletek
Tompa Mihály Részletek
Török Géza Részletek
Török Géza Részletek
Türk Dániel Részletek
Újváry Sándor Részletek
Ungár Jób Részletek
Urr Ida Részletek
Urr György Részletek
Vájlok Sándor Részletek
Vandrák András Részletek
Vécsey Zoltán Részletek
Vidor Pál Részletek
Vígh Rózsa Részletek
Világhi István Részletek
Wick Béla Részletek
Wildner Ödön Részletek
Zakariás Sándor Részletek
Zólyomi Perina Boldizsár Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


Baróti Szabó Dávid emléktáblája Részletek
Batsányi János emléktáblája Részletek
Bocskai István emléktáblája Részletek
Kazinczy Ferenc emléktáblája Részletek
Komjáth Aladár emléktáblája Részletek
Márai Sándor emléktáblája Részletek
Márai Sándor szobra Részletek
Rácz Olivér (Dr.) emléktáblája Részletek
Rákóczi Ferenc (II.) emlékműve Részletek
Rákóczi Ferenc (II.) szobra Részletek
Tinódi Lantos Sebestyén emléktáblája Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]