Késmárk
Késmárki járás, Szepes megye, Szlovákia
Kežmarok, okres Kežmarok, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Benczur József Részletek
Berzeviczy Gergely Részletek
Egressy Ákos Részletek
Erdődi János Részletek
Görgey István Részletek
Hunfalvy Pál Részletek
Hunfalvy János Részletek
Irányi Dániel Részletek
Kazinczy Gábor Részletek
Krúdy Gyula Részletek
Kubinyi Miklós Részletek
Lám Frigyes Részletek
Lányi Bertalan Részletek
Ludvigh János Részletek
Magda Pál Részletek
Perliczi János Dániel Részletek
Petőfi Sándor Részletek
Ribini János Részletek
Schwartner Márton Részletek
Szelényi Ödön Részletek
Szemere Bertalan Részletek
Szepsi Csombor Márton Részletek
Szontagh Gusztáv Részletek
Thököly Imre gróf Részletek
Weber Artúr Részletek
Weber Samu Részletek
Weber Samu Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]