Komárom
Komáromi járás, Komárom megye, Szlovákia
Komárno, okres Komárno, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Ágoston Péter Részletek
Alapy Gyula Részletek
Albert Sándor Részletek
Angyal Béla Részletek
Ányos Pál Részletek
Arató Endre Részletek
Árvai Mihály Részletek
Bábi Tibor Részletek
Baka L. Patrik Részletek
Barna Annie Részletek
Baróti Szabó Dávid Részletek
Bartal György Részletek
Bartók Béla Részletek
Bátori Schulcz Bódog Részletek
Batta György Részletek
Benyák Bernát József Részletek
Beöthy László Részletek
Beöthy Zsigmond Részletek
Bertalanffi Pál Részletek
Bertók Imre Részletek
Bese Bernadett Részletek
Bíró Lucián Géza Részletek
Blaskovics József Részletek
Bodnár Lajos Részletek
Bognár Cecil Pál Részletek
Bólya Lajos Részletek
Boncz Ödön Részletek
Boncz Ferenc Részletek
Borka Géza Részletek
Böszörményi János Részletek
Bulcsu Károly Részletek
Csehi Ágota Részletek
Csengey Gusztáv Részletek
Csóka Ferenc Részletek
Csokonay Vitéz Mihály Részletek
Csukás István Részletek
Csúzy Cseh József Részletek
Csúzy Cseh Jakab Részletek
Cúth János Részletek
Czagány Iván Részletek
Czuczor Gergely Részletek
Czuczor Gergely Részletek
Dobi Géza Részletek
Döme Károly Részletek
Dukon József Részletek
Egressy Béni Részletek
Erdélyi Géza Részletek
Erdélyi Zsuzsanna Részletek
Erdélyi Pál Részletek
Erdélyi L. Margit Részletek
Erdélyi T. Ilona Részletek
Fábián Nóra Részletek
Fábián Julianna Részletek
Farnbauer Gábor Részletek
Fecsó Pál Részletek
Ferenczy Anna Részletek
Feszty Árpád Részletek
Finta László Részletek
Földes Sándor Részletek
Fügedy Elek Részletek
Fülöp Antal Részletek
Fülöp Zsigmond Részletek
Gál Sándor Részletek
Gazdag József Részletek
Gergely József Részletek
Ghyczy Kálmán Részletek
Hatvani István Részletek
Hetényi János Részletek
Holéczy Mihály Részletek
Huszár Gál Részletek
Illei János Részletek
Illei János Részletek
Illés Anna Részletek
Iváncsics János Részletek
Jakab István Részletek
Janics Kálmán Részletek
Jókai Mór Részletek
Juhász L. Ilona Részletek
Karcsú Antal Arzén Részletek
Katona István Részletek
Katona Nikolas Részletek
Kazinczy Lajos Részletek
Keresztes Pál Részletek
Keserű József Részletek
Kiss Péntek József Részletek
Kiszlingstein Sándor Részletek
Klapka György Részletek
Klimits Lajos Részletek
Kmeczkó Mihály Részletek
Kocsis Aranka Részletek
Kocur László Részletek
Kollányi Ferenc Részletek
Komáromi Csipkés György Részletek
Komáromi Ressl János Részletek
Koncsol László Részletek
Kondé József Benedek Részletek
Kornéli János Részletek
Kossányi József Részletek
Kossuth Lajos Részletek
Kováts F. Piroska Részletek
Környei Elek Részletek
Krojer Angi Részletek
Kubička Kucsera Klára Részletek
Kulacs Dezső Részletek
Kultsár István Részletek
Liptay Lothar Részletek
Liszka József Részletek
Lőrincz Gyula Részletek
Lőrincz Gyula Részletek
Lükő Gábor Részletek
Machnyik Andor Részletek
Madách Imre Részletek
Márai Sándor Részletek
Mártonffy Frigyes Részletek
Méry Margit Részletek
Mészáros Károly Részletek
Mészáros László Részletek
Mikszáth Kálmán Részletek
Mindszenthy Sámuel Részletek
Mózsi Ferenc Részletek
Nagy Irén Részletek
Nagy Károly Részletek
Nagy László Endre Részletek
Nagy Sámuel Részletek
Nagy Elek Részletek
Nagy Jenő Részletek
Nagy Géza Részletek
Nagy H. Péter Részletek
Nagy Zs. Lajos Részletek
Narancsik Imre Részletek
Nehéz Ferenc Részletek
Oláh Miklós Részletek
Oros László Részletek
Pajor István Részletek
Pécseli Király Imre Részletek
Péczeli József Részletek
Péczely József, ifj. Részletek
Peres Imre Részletek
Petőfi Sándor Részletek
Piry Czirjék János Részletek
Pray György Részletek
Rákóczi Ferenc II. Részletek
Ráskai Ferenc Részletek
Révai Miklós Részletek
Samarjay Károly Részletek
Sámbár Mátyás Részletek
Sánta Szilárd Részletek
Schenauer György Részletek
Sidó D. Ágnes Részletek
Sikabonyi Antal Részletek
Simai Kristóf Részletek
Simkó Tibor Részletek
Siposs Jenő Részletek
Somogyi Mátyás Részletek
Soóky László Részletek
Sörös Pongrác Részletek
Szabadhegyi Mihály Részletek
Szabó István Részletek
Szabó István Részletek
Szabó G. László Részletek
Szeberényi Zoltán Részletek
Széchenyi István Részletek
Szeder Fábián János Részletek
Szekér Joákim Alajos Részletek
Szénássy Árpád Részletek
Szénássy Zoltán Részletek
Szenci Molnár Albert Részletek
Szentmiklósy Alajos Timót Részletek
Szigeti László Részletek
Szinnyei József id. Részletek
Szombathy Viktor Részletek
Sződy Viktor Részletek
Szuchy M. Emil Részletek
Takáts Sándor Részletek
Tarczy Lajos Részletek
Telekiné Nagy Ilona Részletek
Tinódi Sebestyén Részletek
Tóth Lőrinc Részletek
Tóth László Részletek
Tőzsér Árpád Részletek
Trugly Sándor Részletek
Tuba Károly Részletek
Turczel Lajos Részletek
Vadász Ferenc Részletek
Vajda Barnabás Részletek
Váli Mari Részletek
Varga Imre Részletek
Vida Gergely Részletek
Világhi István Részletek
Virághalmi Ferenc Részletek
Z. Németh István Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


Alapy Gyula emléktáblája Részletek
Beöthy-emléktábla Részletek
Csokonai Vitéz Mihály emléktáblája Részletek
Csokonai Vitéz Mihály szobra Részletek
Czuczor Gergely-emléktábla Részletek
Ghyczy Kálmán emléktáblája Részletek
Jókai Mór emléktáblája Részletek
Jókai Mór emléktáblája Részletek
Jókai Mór szobra Részletek
Klapka György szobra Részletek
Péczelyek emléktáblája Részletek
Széchényi István emléktáblája Részletek
Szinnyei József emléktáblája Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]