Nagycétény
Nyitrai járás, Nyitra megye, Szlovákia
Veľký Cetín, okres Nitra, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Motesíky Árpád Részletek
Presinszky Lajos Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]