Nemeskosztolány
Privigyei járás, Bars megye, Szlovákia
Zemianske Kostoľany, okres Prievidza, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Rajcsányi János Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]