Perény-Hím
Kassa-vidéki járás, Abaúj-Torna megye, Szlovákia
Perín-Chym, okres Košice-okolie, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Czeglédi István Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]