Pereszlény
Lévai járás, Hont megye, Szlovákia
Prešeľany nad Ipľom, okres Levice, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Balogh Sándor Részletek
Manga János Részletek
Pereszlényi Pál Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]