Pozsony
Pozsonyi járás, Pozsony megye, Szlovákia
Bratislava, okres Bratislava, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Ágoston Péter Részletek
Aich Péter Részletek
Aixinger László, ifj. Részletek
Albach József Szaniszló Részletek
Amade Antal báró Részletek
Ambrózy Sámuel Részletek
Ambrust Kristóf Részletek
Angyal Endre Részletek
Antal Sándor Részletek
Arany A. László Részletek
Archleb Gály Tamara Részletek
Archleb Levicky Dániel Részletek
Auer János Ferdinánd Részletek
Bába Iván Részletek
Bábi Tibor Részletek
Báchmegyei István Pál Részletek
Balásfi Tamás Részletek
Balassi Bálint gróf Részletek
Balázs János, P. Részletek
Balázs Attila, F. Részletek
Balla Kálmán Részletek
Balogh Edgár Részletek
Balogh Elemér Részletek
Barak László Részletek
Baranyovics Borisz Részletek
Bárczi István Részletek
Barinyai István Részletek
Bárkány Jenő Részletek
Barsi Imre Részletek
Bartakovics Béla Részletek
Bartal György Részletek
Bártfai László Részletek
Bartók Béla Részletek
Batta György Részletek
Batthyány Kázmér Részletek
Batthyány Lajos Részletek
Bedeő Pál Részletek
Beer Frigyes Vilmos Részletek
Beke Zsolt Részletek
Bél Mátyás Részletek
Bél Károly András Részletek
Belleci Péter Részletek
Belnay György Alajos Részletek
Benczur József Részletek
Benjámin Ferenc Részletek
Benyovszky Károly Részletek
Beöthy László Részletek
Berecz Károly Részletek
Bertha O. Mária Részletek
Bertók Imre Részletek
Betlen Oszkár Részletek
Bettes István Részletek
Bihari Mihály Részletek
Biner Hilarius Ernő Részletek
Birányi Ákos Részletek
Blaskovics József Részletek
Bodnár Gyula Részletek
Bogdányi Mór Részletek
Boleman István Részletek
Bolemant László Részletek
Bólya Lajos Részletek
Boncz Ferenc Részletek
Bónis Ferenc Részletek
Botka Tivadar Részletek
Böhm Károly Részletek
Böszörményi István Részletek
Böszörményi János Részletek
Breznyik János Részletek
Brogyányi Judit Részletek
Brogyányi Kálmán Részletek
Brunszvik Teréz Részletek
Chrenka Edit Részletek
Cornides Dániel Részletek
Csákos József János Részletek
Csáky Pál Részletek
Csanda Sándor Részletek
Csanda Gábor Részletek
Csanda Sándor Részletek
Csaplár Benedek Részletek
Császár István Részletek
Csató Pál Részletek
Csecsetka Sámuel Részletek
Cséfalvay Eszter Részletek
Csehi Ágota Részletek
Csehy Zoltán Részletek
Cselényi László Részletek
Csémy Lajos László Részletek
Cséplő Ferenc Részletek
Csermely Gyula Részletek
Csicsay Alajos Részletek
Csokonay Vitéz Mihály Részletek
Csonka Ferenc Részletek
Csúzy Cseh Jakab Részletek
Czagány Iván Részletek
Czakó József Részletek
Czuczor Gergely Részletek
Danielik József Részletek
Dankó József Károly Részletek
Dankovszky Gergely Alajos Részletek
Danter Izabella Részletek
Darvas János Részletek
Dávid Teréz Részletek
Décsy Gyula Részletek
Decsy Sámuel Részletek
Dénes Imre Részletek
Dessewffy Emil gróf Részletek
Dessewffy Aurél gróf Részletek
Dévai Bíró Mátyás Részletek
Dobai János Részletek
Dobay István Részletek
Dobi Géza Részletek
Dobos László Részletek
Dombay Hugó Részletek
Döme Károly Részletek
Dömény Andrea Részletek
Draskovich János báró Részletek
Duba Gyula Részletek
Dugonics András Részletek
Duka Zólyomi Norbert Részletek
Duka Zólyomi Emese Részletek
Duray Miklós Részletek
Dusza István Részletek
Dux Adolf Részletek
Ébert Tibor Részletek
Egri Viktor Részletek
Endreffy János ifj. Részletek
Eötvös József báró Részletek
Esterházy Lujza grófnő Részletek
Esterházy Mihály Részletek
Esterházy János gróf Részletek
Esterházy Miklós gróf Részletek
Fabó András Részletek
Fábry Zoltán Részletek
Faludi Ferenc Részletek
Faragó Ödön Részletek
Farkas Jenő Részletek
Farnbauer Gábor Részletek
Fáy András Részletek
Fazekas József Részletek
Fehér Jenő Részletek
Feller Miklós Részletek
Fellinger Károly Részletek
Fényes Elek Részletek
Ferenczy Anna Részletek
Fischer-Colbrie Ágost Részletek
Fogarassy László Részletek
Fónod Zoltán Részletek
Földvári Mihály Részletek
Frangepán Ferenc Részletek
Fukáry Valéria Részletek
Fundárek Magda Részletek
Fügedy Elek Részletek
Gaál Mózes, ifj. Részletek
Gaal György Részletek
Gágyor József Részletek
Galgóczy Ferenc Részletek
Gály L. Olga Részletek
Gánóczy Antal Részletek
Garaj Lajos Részletek
Gazdag József Részletek
Gogolák Lajos Részletek
Gömöri Jenő Tamás Részletek
Greguss Mihály Részletek
Grendel Lajos Részletek
Gruber Károly Antal Részletek
Gubernáth Antal Részletek
Gyöngyösi István Részletek
Gyönyör József Részletek
Győry Dezső Részletek
Gyurcsó István Részletek
Gyurgyík László Részletek
Gyurikovits György Részletek
Gyurovszky László Részletek
Gyüre Lajos Részletek
Hajnik Károly Részletek
Hajnóczy József Részletek
Hajtman Béla Részletek
Haraszti Mária Részletek
Havas Márta Részletek
Heckenast Gusztáv Részletek
Henszlmann Imre Részletek
Hermann András Részletek
Hervay Ferenc Levente Részletek
Hetényi János Részletek
Hideghéty Erzsébet Részletek
Hizsnyai Zoltán Részletek
Hodinka Antal Részletek
Hoffmann Mária Részletek
Holbay László Részletek
Horváth János Részletek
Hörk József Részletek
Hubik István Részletek
Hunčík Péter Részletek
Hunfalvy Pál Részletek
Hushegyi Gábor Részletek
Ilku Pál Részletek
Illei János Részletek
Illés Anna Részletek
Illésházy István gróf Részletek
Institoris Mihály Részletek
Ipolyi Arnold Részletek
Jakab István Részletek
Jakubecz Márta Részletek
Janics Kálmán Részletek
Jankó Zoltán Részletek
Jankovics Marcell Részletek
Jesenkovits Vilmos Részletek
Jetting Károly Részletek
Jócsik Lajos Részletek
Jókai Mór Részletek
Jókai Mária Részletek
József Károly Lajos Részletek
Juhász Gyula Részletek
Juhász Katalin Részletek
Kaczér Illés Részletek
Kadosa Pál Részletek
Káldi György Részletek
Kámory Sámuel Részletek
Kanya Pál Részletek
Kardos Ferenc Részletek
Kardos Oszkár Részletek
Kármán József Részletek
Karsay Katalin Részletek
Katona Mór Részletek
Kázmér Ernő Részletek
Kazy Ferenc Részletek
Kellner József Részletek
Kemény Lajos Részletek
Kempelen Farkas Részletek
Kéri Sámuel Részletek
Keszeli Ferenc Részletek
Khín Antal Részletek
Király Péter Részletek
Kisfaludy Sándor Részletek
Kisfaludy Károly Részletek
Kiss József Részletek
Kiss István Részletek
Kiss László Részletek
Kitonich János Részletek
Klesch Dániel Részletek
Klimits Lajos Részletek
Klimits Lajos Részletek
Kmeczkó Mihály Részletek
Knauz Nándor Részletek
Kóbor Tamás Részletek
Kocsis Aranka Részletek
Kocur László Részletek
Kolinovics Gábor Részletek
Koller Gyula Részletek
Kolmár József Részletek
Komáromi Ressl János Részletek
Komjáthy István Részletek
Komjáthy Jenő Részletek
Komlóssy Ferenc Részletek
Koncsol László Részletek
Kondé József Benedek Részletek
Kónya József Részletek
Kopasz Csilla Részletek
Korabinszky János Mátyás Részletek
Koroda Pál Részletek
Kossányi József Részletek
Kossuth Lajos Részletek
Kovács Endre Részletek
Kovács G. László Részletek
Kovács Gömöri István Részletek
Kovács L, Klára Részletek
Kováts Miklós Részletek
Kováts F. Piroska Részletek
Kozma Ferenc Részletek
Kozma Ferenc Xavér Részletek
Kölcsey Ferenc Részletek
Környei Elek Részletek
Kőszeghy Elemér Részletek
Kövesdi Károly Részletek
Kövesdi János Részletek
Kövesdi László Részletek
Krammer Jenő Részletek
Kubička Kucsera Klára Részletek
Kubriczky András Részletek
Kudlik Ignác Részletek
Kulacs Dezső Részletek
Kulcsár Ferenc Részletek
Kulcsár Tibor Részletek
Kumlik Emil Részletek
Kúr Géza Részletek
Kürthy Emil Részletek
Lacza Tihamér Részletek
Lacza Éva Részletek
Lampl Zsuzsa Részletek
Lanstyák István Részletek
Lehel Zsolt Részletek
Lehoczky Teréz Részletek
Lehotzky András Részletek
Lesznai Anna Részletek
Lippay György Részletek
Lippay Ferenc Részletek
Lippay János Részletek
Liptay Lothar Részletek
Liszka Cs. Györgyi Részletek
Lóska Lajos Részletek
Lőrincz Gyula Részletek
Lőrinczi Lehr Zsigmond Részletek
Mács József Részletek
Macsovszky Péter Részletek
Mácza Mihály Részletek
Madách Aladár Részletek
Magda Pál Részletek
Magyar Ferenc Részletek
Magyary János Részletek
Maléter István Részletek
Manga János Részletek
Márai Sándor Részletek
Mártonffy Frigyes Részletek
Mártonvölgyi László Részletek
Mátyus Péter Részletek
Mayer Judit Részletek
Mayer Imre Részletek
Mérey Sándor Részletek
Méry Margit Részletek
Mészáros Károly Részletek
Mészáros László Részletek
Mészáros András Részletek
Mészáros Károly Részletek
Mihályi Molnár László Részletek
Miklósi Péter Részletek
Mikó Jenő Részletek
Mikola Anikó Részletek
Mohr Gedeon Részletek
Mokos Gyula Részletek
Moller Károly Ottó Részletek
Moller Ede Részletek
Monoszlói András Részletek
Monoszlóy Dezső Részletek
Morovics István Részletek
Mossóczi-Institoris Gábor Részletek
Motesíky Árpád Részletek
Moyzes Ilona Részletek
Mózsi Ferenc Részletek
Nagy Irén Részletek
Nagy Elek Részletek
Nagy Jenő Részletek
Nagy Zs. Lajos Részletek
Narancsik Imre Részletek
Németh István Részletek
Németh Zoltán Részletek
Nevizánszky Gábor Részletek
Niederhauser Emil Részletek
Oláh Miklós Részletek
Olexo P. Anna Részletek
Orbán Gábor Részletek
Orbók Attila Részletek
Orbók Loránd Részletek
Ordódy János Részletek
Ordódy Katalin Részletek
Ormos Gerő Részletek
Ortvay Tivadar Részletek
Ozogány Ernő Részletek
Ozsvald Árpád Részletek
Öllős László Részletek
Ölvedi János Részletek
Paál Ferenc Részletek
Pajor István Részletek
Páll Miklós Részletek
Pap Kálmán Részletek
Párkány Antal Részletek
Pašiaková Jaroslava Részletek
Pechány Adolf Részletek
Peéry Rezső Részletek
Peres Imre Részletek
Perhács János Részletek
Péterfy Károly Részletek
Petőfi Sándor Részletek
Petrik József Részletek
Petrőci Bálint Részletek
Piry Czirjék János Részletek
Piso Jakab Részletek
Popély Árpád Részletek
Popély Gyula Részletek
Pozsonyi Anna Részletek
Pray György Részletek
Prohászka Ottokár Részletek
Pukkai László Részletek
Pulszky Ferenc Részletek
Purkircher György Részletek
Putz Éva Részletek
Püspöki Nagy Péter Részletek
Ráby Mátyás Részletek
Rácz Olivér Részletek
Radvánszky György Részletek
Radvánszky László Részletek
Rajcsányi Gyula Részletek
Rajnis József Részletek
Rát Mátyás Részletek
Reinel János Részletek
Reményi József Részletek
Rényes István Részletek
Révai Miklós Részletek
Révész Bertalan Részletek
Reviczky Gyula Részletek
Ribini János Részletek
Riedl Szende Részletek
Rimay János Részletek
Risnyovszky Endre Részletek
Rómer Flóris Ferenc Részletek
Rudnyánszky Gyula Részletek
Sági Tóth Tibor Részletek
Samarjay Károly Részletek
Sámbár Mátyás Részletek
Sándor Károly Részletek
Sas Andor Részletek
Sebesi Ernő Részletek
Sellyei József Részletek
Sidó D. Ágnes Részletek
Sima Ferenc Részletek
Simkó Tibor Részletek
Simkó Margit Részletek
Simon Attila Részletek
Somló Bódog Részletek
Somogyi Mátyás Részletek
Stelczer Endre Részletek
Strba Sándor Részletek
Stromp László Részletek
Szabó Béla Részletek
Szabó G. László Részletek
Szabómihály Gizella Részletek
Szacsvai Sándor Részletek
Szakolczi Erzsébet Részletek
Szalatnai Rezső Részletek
Szalay Zoltán Részletek
Szalay György Részletek
Szántó László Részletek
Szarka László Részletek
Szarvas Gábor Részletek
Szeberényi Zoltán Részletek
Szeberényi Lajos Részletek
Szeder Fábián János Részletek
Szemere Bertalan Részletek
Szénássy Zoltán Részletek
Szenci Fekete István Részletek
Szentgyörgyi József Részletek
Szenvey József Részletek
Szeredai Gruber Károly Részletek
Szigeti László Részletek
Szíjjártó Jenő Részletek
Sziklay Ferenc Részletek
Színi Károly Részletek
Szinnyei József, ifj. Részletek
Szklenár György Részletek
Szőke József Részletek
Szőnyi Endre Részletek
Szuchy M. Emil Részletek
Szütsy Lóránt Részletek
Takács András Részletek
Talamon Alfonz Részletek
Tallósi Béla Részletek
Tamás Lajos Részletek
Tamás Lajos Részletek
Tankó László Részletek
Taxner Ignác Részletek
Telekiné Nagy Ilona Részletek
Thewrewk Árpád Részletek
Thewrewk Emil Részletek
Thewrewk Emil Részletek
Tichy Lajos Részletek
Timon Sámuel Részletek
Tolnai Vilmos Részletek
Tolvaj Bertalan Részletek
Tolvay Imre Részletek
Tomiš Karol Részletek
Tomka Szászky János Részletek
Torkos Justus János Részletek
Tóth László Részletek
Tóth Tibor Részletek
Tóth Elemér Részletek
Tóth Károly Részletek
Tóth Lőrinc Részletek
Tóth H. Ildikó Részletek
Török Elemér Részletek
Tőzsér Árpád Részletek
Turczel Lajos Részletek
Turczi Árpád Részletek
Turi András Részletek
Ungváry Ferenc Részletek
Vadkerty Katalin Részletek
Vajda Barnabás Részletek
Vájlok Sándor Részletek
Vámbéry Ármin Részletek
Varga Erzsébet Részletek
Varga Imre Részletek
Varga Imre Részletek
Varju Sándor Részletek
Végh László Részletek
Verancsics Faustus Részletek
Vércse Miklós Részletek
Vércse Miklós Részletek
Veresmarti Mihály Részletek
Vermes Imre Részletek
Verseghy Erzsébet Részletek
Viczay Pál Részletek
Vígh Károly Részletek
Virág J. Béla Részletek
Vutkovich Sándor Részletek
Wagner Károly Részletek
Wagner Lajos Részletek
Wallaszky Pál Részletek
Weber Simon Péter Részletek
Wertner Mór Részletek
Wojatsek Károly Részletek
Z. Németh István Részletek
Zala József Részletek
Zalabai Zsigmond Részletek
Záreczky István Részletek
Zobor Eszter Részletek
Zólyomi Antal Részletek
Zsilka Tibor Részletek
Zsoldos Péter Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


Bél Mátyás mellszobra Részletek
Grendel Lajos Olvasóterem Részletek
Kisfaludy Károly emléktáblája Részletek
Pázmány Péter síremléke Részletek
Petőfi Sándor szobra Részletek
Szalatnai Rezső emléktáblája Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]