Réte
Szenci járás, Pozsony megye, Szlovákia
Reca, okres Senec, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Cséplő Ferenc Részletek
Poór József Részletek
Rajczi Adrienn Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]