Bártfa
Bártfai járás, Sáros megye, Szlovákia
Bardejov, okres Bardejov, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Ács Mihály, ifj. Részletek
Dessewffy József gróf Részletek
Eck Bálint Részletek
Klein János Sámuel Részletek
Myskovszky Viktor Részletek
Révay Péter báró Részletek
Tompa Mihály Részletek
Werbőczi István Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]