Svedlér
Gölnicbányai járás, Szepes megye, Szlovákia
Švedlár, okres Gelnica, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Tóth Árpád Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]