Trencsén
Trencséni járás, Trencsén megye, Szlovákia
Trenčín, okres Trenčín, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Árvai György Részletek
Báchmegyei István Pál Részletek
Bárczi István Részletek
Baróti Szabó Dávid Részletek
Bednári Mihály Részletek
Belnay György Alajos Részletek
Benyák Bernát József Részletek
Berger Illés Részletek
Berzeviczy Henrik Részletek
Cséplő Ferenc Részletek
Csete István Részletek
Deményi László Részletek
Dobay Elek Részletek
Dualszky János Részletek
Illei János Részletek
Iváncsics János Részletek
Janics Kálmán Részletek
Katona István Részletek
Kazy Ferenc Részletek
Lippay János Részletek
Mittay László Részletek
Pechány Adolf Részletek
Perjés Géza Részletek
Pray György Részletek
Prileszky János Részletek
Rákóczi Ferenc II. Részletek
Rényes István Részletek
Rényes István Részletek
Révay Péter báró Részletek
Rómer Flóris Ferenc Részletek
Szabó István Részletek
Szathmáry István Részletek
Tass József Részletek
Virág J. Béla Részletek
Wagner Károly Részletek
Waldapfel János Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]