Ürmény
Nyitrai járás, Nyitra megye, Szlovákia
Mojmírovce, okres Nitra, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Fraknói Vilmos Részletek
Kiss István Részletek
Veresmarti Mihály Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]