Debrőd
Kassa-vidéki járás, Abaúj-Torna megye, Szlovákia
Debraď, okres Košice-okolie, SK
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Dunajszky Géza Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]