Jányok
Szenci járás, Pozsony megye, Szlovákia
Janíky, okres Senec, SK
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Gazdag József Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]