Eperjes
Eperjesi járás, Sáros megye, Szlovákia
Prešov, okres Prešov, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Ásgúthy Erzsébet Részletek
Bárkány Jenő Részletek
Bartók Béla Részletek
Benczur János Részletek
Benczur József Részletek
Berzeviczy Albert Részletek
Biner Hilarius Ernő Részletek
Borsody István Részletek
Csengey Gusztáv Részletek
Csontosi János Részletek
Czabán Samu Részletek
Dessewffy Emil gróf Részletek
Divald Kornél Részletek
Dobay István Részletek
Duka Tivadar Részletek
Egervári Ödön Részletek
Egressy Gábor Részletek
Eötvös József báró Részletek
Fábry Viktor Részletek
Fejérpataky László Részletek
Flórián Károly Részletek
Frenyó Lajos Részletek
Frenyó Lajos Részletek
Gabányi Árpád Részletek
Gárdonyi Albert Részletek
Gömöry János Részletek
Görgey István Részletek
Greguss Ágost Részletek
Greguss Mihály Részletek
Greguss Gyula Részletek
Gyöngyösi István Részletek
Hamvas Béla Részletek
Henszlmann Imre Részletek
Hörk József Részletek
Hunfalvy János Részletek
Jurán Viktor Részletek
Kazai János Részletek
Kazinczy Ferenc Részletek
Kazinczy Gábor Részletek
Kelembéri Sándor Részletek
Kerényi Frigyes Részletek
Kitonich János Részletek
Klein János Sámuel Részletek
Klesch Dániel Részletek
Kónya Péter Részletek
Korabinszky János Mátyás Részletek
Kossuth Lajos Részletek
Kozsár Zsuzsanna Részletek
Kubinyi Miklós Részletek
Lányi Bertalan Részletek
Latkóczy Mihály Részletek
Lisznyai Damó Kálmán Részletek
Lovik Károly Részletek
Ludvigh János Részletek
Madarász Márton Részletek
Maléter István Részletek
Márai Sándor Részletek
Neufeld Sámuel Részletek
Petőfi Sándor Részletek
Podmaniczky Pál Részletek
Pulszky Ferenc Részletek
Radvánszky János, id. Részletek
Rákóczi Ferenc II. Részletek
Raymann János Ádám Részletek
Révai Sámuel Részletek
Révay Mór János Részletek
Rezik János Részletek
Szémán István Részletek
Szemere Miklós Részletek
Szenci Molnár Albert Részletek
Szirmay Antal Részletek
Szlávik Mátyás Részletek
Sződy Viktor Részletek
Szuchy M. Emil Részletek
Tertina Mihály Részletek
Theisz Gyula Részletek
Thewrewk Árpád Részletek
Timon Sámuel Részletek
Tompa Mihály Részletek
Trefort Ágoston Részletek
Vandrák András Részletek
Varga D. László Részletek
Verancsics Antal Részletek
Wagner Károly Részletek
Wallentinyi Samu Részletek
Weber János Részletek
Weber Samu Részletek
Wick Béla Részletek
Zeman László Részletek
Zoltán József Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]