Felsőhutka
Kassa-vidéki járás, Abaúj-Torna megye, Szlovákia
Vyšná HUtka, okres Košice-okolie, Slovensko
 

A helységhez kötődő írók, költők, esszéisták, irodalmárok,
kritikusok, irodalmi személyiségek jegyzéke:


Mikó Jenő Részletek
 

A helységben található irodalmi emlékhelyek:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]