Somló Bódog
1873-ban szül. Pozsonyban Somló Bódog jogi, filozófiai, társadalomtudományi szakíró (megh. Kolozsvár, 1920. szept. 28.), a magy. polgári jogbölcselet jeles művelője, Kolozsváron, Nagyváradon, Bp.-en működött.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]