Szabó Haltenberger Kinga
1941. jún. 26-án szül. Kassán Szabó Haltenberger Kinga (Szabó Gyuláné, Sz. Haltengerger Kinga) művészettörténész, művészeti író. Tanulmányait szülővárosában kezdte, 1966-ban Pozsonyban filozófia szakon végzett. A losonci Nógrádi Galéria megszervezője, hosszú időn át igazgatója, Szabó Gyula hagyatékának gondozója és feldolgozója, művészeti íróként főleg (cseh)szlov. magy. képzőművészettel foglalkozik, szaktanulmányok, lexikonszócikkek szerzője, albumok, gyűjtemények szerkesztője.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Kassa Részletek
Losonc Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]