Szarvas Gábor
1861–1869 között Pozsonyban tanított, s itt tette le közben tanári vizsgáját is Szarvas Gábor (Ada, 1832. márc. 22. – Bp., 1895. okt. 12.) nyelvész, műfordító, színműíró, a magy. nyelvtudomány kiemelkedő alakja. Pozsonyban kezdett behatóbban foglalkozni a magyar nyelvhelyesség kérdésével, itt írta Magyartalanságok (1867) c. tanulmányát, mellyel a szakmai figyelem középpontjába került. Létrehozta a Magyar Nyelvőr c. folyóiratot, alapvető munkája a Magyar nyelvtörténeti szótár (1890–1893).
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]