Szenci Csene Péter
1575 k. Szencen szül. Szenci Csene Péter ref. egyházi író (megh. Érsekújvár, 1622. jún. 14.), 1603-tól Jóka, Somorja, majd Érsekújvár lelkésze, 1615-től felsődunamelléki püspök. Elsőként fordította le a második Helvét hitvallást, melyet több évszázadig használtak.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Érsekújvár Részletek
Jóka Részletek
Somorja Részletek
Szenc Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]