Szepsi Csombor Márton
1595-ben szül. Szepsiben Szepsi Csombor Márton író, versszerző, kora egyik kiemelkedő magyar írói teljesítményének létrehozója (megh. Varannó, 1622). Szülővárosán kívül Késmárkon, Nagybányán és Göncön tanult, 1615-ben Telkibányán iskolamaster. 1616 májusa és 1618 áprilisa között beutazta Nyugat-Európát. Bejárta Lengyelországot, Csehországot, Sziléziát, Poroszországot, volt Dániában, Londonban, Canterburyban, Párizsban, majd Németországon át indult vissza. Hazatérve Kassán lett iskolaigazgató, lésőbb, 1620 őszétől Varannón pap, ill. házitanító, ahol két év múlva pestisjárvány áldozata lett. Kassán írt s kinyomtatott műve, az Europica varietas (1620, legújabb, szlov. magy. kiadása: 2003) az első magyar útleírás, szülőhelye emlékét őrzi az Ad patriam Szepsi című epigrammája. Szülővárosában 1979-től évente Szepsi Csombor Márton Napokat rendeznek, 1995-től emlékműve áll.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Kassa Részletek
Késmárk Részletek
Szepsi Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


Szepsi Csombor Márton emlékműve, Szepsi Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]