Sziklay Ferenc
1883. okt. 11-én szül. Aranyidán Sziklay Ferenc író, kritikus, drámaíró, irodalom- és művelődésszervező, a két vh. közti csehszlov. magy. közélet kiemelkedő képviselője, Sziklay László apja (megh. Kassa, 1943. dec. 19.). Kolozsváron szerzett tanár képesítést, majd több helyen, így többek közt Pozsonybam, 1913-tól Kassán tanított, s ez utóbbi helyen maradt a főhatalomváltást követően is, és a csehszlov. magy. ir. és művelődés mindenese, 1922-től a Szövetkezett Ellenzéki Pártok Központi Irodájának kultúrreferense lett. A kassai Kazinczy Társaság újjászervezője, a Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezet létrehozója, s oroszlánrésze van a Magyar Nemzeti Párt, továbbá a Szlovenszkói Magyar Színpártoló Egyesület, s a Csehszlovákiai Magyar Dalosszövetség és több más kezdeményezés megvalósításában. A bécsi döntés után a kassai tankerület főigazgatója. Regényei, elbeszéléskötetei jelentek meg, színműveket írt és fordított. Hagyatéka, hatalmas levelezése jószerével feldolgozatlan. Neki is emléket állított fia, Sziklay László Egy kassai polgár emlékei c., csupán 2004-ben kiadott könyvében.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Aranyida Részletek
Kassa Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]