Szinnyei József, ifj.
1857. máj. 26-án szül. Pozsonyban ifj. Szinnyei József nyelvész, szakíró, id. Szinnyei József fia (megh. Bp., 1943. ápr. 14.). Tanulmányait Pozsonyban, ill. Bp.-en végezte, 1879-ben egy évet Finnországban töltött. Jelentősek a finnugor összehasonlító nyelvtudományi, magy. történeti hangtani, valamint nyelvjáráskutatási eredményei, gimnáziumi nyelvtankönyvet, finn–magy. szótárt is szerkesztett.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]