Szirmay András
1667–1670 közt az eperjesi ev. líceumban Thököly Imre osztálytársa volt Szirmay András (?, 1656 – ?, 1727) napló-, ill. történetíró. 1682-ben Thökölyt támogatta, 1704-től Rákóczi híve. Ismeretes 1680–1705 közti naplója, s történeti munkában dolgozta fel saját korát.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pazdics Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]