Alabán Ferenc
1951. febr. 25-én szül. Guszonán Alabán Ferenc irodalomtörténész, irodalomkritikus. Füleken érettségizett, majd 1974-ben a budapesti ELTÉ-n szerzett magy.–szlov. szakos tanári oklevelet. Ettől kezdve a nyitrai főiskolán, később egyetemen egyetemi tanár, tanszékvezető, dékánhelyettes, később a besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetemen kar- és tanszékalapító, dékán. Tanulmányköteteiben, monográfiáiban főleg irodalomelméleti és komparatisztikai kérdésekkel, ill. a 2. vh. utáni (cseh)szlov. magy. irodalommal és egyes alkotóival foglalkozik, diákjai és doktoranduszai számára egyetemi tankönyveket, főiskolai jegyzeteket is kiadott.

A szerző megjelent önálló művei
Folytatás és változás, Madách Kiadó, Bratislava, 1984, 148 o.
Irodalomközelben, Pedagogická fakulta, Nitra, 1992, 267 o.
Két költő nyomában, Pedagogická fakulta, Nitra, 1995, 201 o.
Az irodalom lehetőségei, Tanulmányok és kritikák, Lilium Aurum, Dunajská Streda, 1996, 218 o.
Az irodalomértés horizontjai, Filologická fakulta UMB, Banská Bystrica, 2000, 160 o.
Interpretáció és integráció, Madách-Posonium, Bratislava, 2002, 270 o.
Az irodalom kontextusai, Filologická fakulta, UMB, Banská Bystrica, 2002, 193 o.
Irodalmi érték és sajátosság . Értelmezések és reflexiók. UMB, Banská Bystrica, 2003
Kontexty identity a literárnej hodnoty, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2009, 139 o.
Az emancipált kontextus , Nap Kiadó, Dunajská Streda, 2010, 166 o.
Hungarológia és önismeret, Nap Kiadó, Dunajská Streda, 2012, 204 o.
Fordítás és nyelvi kultúra – Preklad a jazyková kultúra, Filozofická fakulta, UMB, Belianum, Banská Bystrica, 2014, 178 o.
A kulturális identitás metamorfózisai, Selye János Egyetem, Komárom, 2016, 123 o.
Az irodalomértés táguló területei. Elméleti értekezés az irodalomértés horizontjairól, GlobeEDIT, Omniscriptum, Saarbrücken , Deutchland, 2017, 114 o.
A valóság irodalmi motívumai (Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomról I.), Selye János Egyetem, Komárom, 2017, 225 o.
Önismeret és világlátás ( Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomról II.), Selye János Egyetem, Komárom, 2018, 248 o.
Irodalomértés és hungarológia (Monotematikus tanulmányok két tételben),Selye János Egyetem, Komárom, 2019, 225 o.

Információ a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának honlapján:
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Besztercebánya Részletek
Fülek Részletek
Guszona Részletek
Nyitra Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]