Szombathy Viktor
1902. ápr. 8-án szül. Rimaszombatban Szombathy Viktor (Volkó) író, újságíró, múzeumigazgató, művelődésszervező (megh. Bp., 1987. aug. 12.), a két vh. közt a csehszlov. magyarság közművelődésének kikerülhetetlen tényezője. Szülővárosában érettségizett, a bp.-i egyetemen tanult, közben a Prágai Magyar Hírlap tudósítója volt. 1930–1938 között a a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület (SZMKE) főtitkára Komáromban, 1936-tól ugyanitt múzeumigazgató, több lap munkatársa és szerkesztője, 1938–1944 között a Magyarországhoz visszacsatolt szlovákiai területek művelődését szervező Széchenyi Magyar Kultúregyesület főtitkára Bp.-en. 1945 után is a magy. fővárosban maradt, könyvtáros, műfordító, vállalati tisztviselő. Elbeszélései, regényei mellett számos ifjúsági művet írt, nagy példányszámú útikönyvek szerzője, Száll a rege várról várra (1979) c., több kiadást megért könyvében a mai Szlovákia területére eső egykori magyarországi várak történetét, az azokhoz fűződő mondáklat foglalja össze. A rendszerváltás után is több könyve jelent meg új kiadásban, válogatást ad a műveiből a Szellemidézés (2004).. Szülővárosában 1995-től emléktáblája van, róla nevezték el a feledi alapiskolát.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Komárom Részletek
Rimaszombat Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


Szombathy Viktor emléktáblája, Rimaszombat Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]