Tallósi Béla
1958. dec. 22-én szül. Martoson Tallósi Béla író, költő, művészeti író. Magy.–szlov. szakon végzett Pozsonyban, azóta ugyanott újságíró az Új Szónál. Gyermekverskötete, elbeszéléskönyve jelent meg. Gyermekversei központi eleme a játékosság és a szimultán ritmuskezelésbõl fakadó zeneiség. Jellemzõ poétikai eljárása az egyes szófordulatok, közmondások gyermeki interpretációinak megragadása. Elbeszéléseit a mágikus realizmust idézõ stílus, a fantasztikum és a realitás, a földi és a földön túli világ egymásra vetítése jellemzi. Tematikailag elsõsorban a falusi miliőhöz kötődő írásaiban emberi archetípusokat jelenít meg fokozott nyelvi műgonddal, a nyelv és viselkedéskultúra archaikus regisztereit is átjárva, a testiség kérdéseit sem kerülve meg. Jegyzet- és glosszaíróként is jelentős, az Új SZó-ban megjelenõ glosszáit is novellaszerű hangolás és fokozott nyelvi igényesség jellemzi.
Információ a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának honlapján:
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Martos Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]