Tamás Mihály
1934-ben lett Kassán egy angol útépítő vállalat vezetője Kassán Tamás Mihály (Tvaroska, Beregszász, 1897. márc. 1. – Melbourne, 1967. aug. 1.) író, szerkesztő, a két vh. közti csehszlov. magy. ir. jeles epikusa, ahonnan 1939-ben Bp.-estre helyezték át. 1949-ben Londonba, onnan pedig 1951-ben Ausztráliába: Melbourne-ba ment. 1934-ig szülővárosában élt, ott érettségizett, s oda tért vissza bp.-i építészmérnöki, ill. brünni útépítőmérnöki oklevele megszerzése után. Műveinek új kiadásai Csehszlovákiában az 1960-as évektől több ízben is megjelentek könyv alakban, ill. különböző antológiákban, folyóiratokban, Kárpátalján csupán az 1990-es évektől kerülhetett sor emlékének nyilvános ápolására, hagyatékának továbbvitelére, amiben az író szülővárosa, Beregszász játszik különösen fontos szerepet.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Kassa Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]