Benyovszky Móric
1741-ben Verbón szül. gróf Benyovszky Móric emlékiratíró, katonatiszt, Madagaszkár királya (megh. Agoncy, Madagaszkár, 1786. máj. 23.). Kalandokkal teli életét és utazásait francia nyelven megörökítő emlékiratát, mely Londonban jelent meg első ízben 1790-ben angol fordításban, Jókai Mór ültette át először magyarra. Alakját romantikus írónk regényben is feldolgozta (Gróf Benyovszky Móric), Gvadányi József verses elbeszélést írt róla (Rontó Pálnak és Benyovszky Móricnak élete), de Gaál József és Radó Antal is regényben örökítette meg őt. foglalkozott vele. Forrás: ERŐS, MÉL-1, MIHSZL, SZINNYEI, ÚMIL
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Verbó Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]