Weber Simon Péter
1833 után Pozsonyban halt meg Weber Simon Péter nyomdász, költő (szül. Nagyszeben, a 18. sz. közepén). 1783-ban érkezett Pozsonyba, nyomdájában kora művelődéstörténeti értékű kiadványai, ill. a magyar felvilágosodás fontos termékei készültek, ő maga német verseket írt.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]