Kazinczy Lajos
(1820-1849) A nyelvújító Kazinczy Ferenc és Török Sophie legkisebb fia, a 15. aradi vértanú. 1820. október 20-án született Széphalmon, apja a nyolcadik gyermeke születésekor már 61 éves volt. Kazinczy Lajost kezdetben a szülei otthon tanították, majd a híres sárospataki kollégiumban tanult, apja halála után Újhelyen, majd a tullni utásziskolában folytatta tanulmányait gróf Teleki József jóvoltából. Később a császári 9. huszárezredben szolgált hadnagyként, 1847-ben kilépett a hadseregből rangja megtartása nélkül (e mögött kétségbeejtő anyagi helyzete és egy később kiderült váltóhamisítási ügy állhatott). 1948-ban, a honvédség felállításakor belépett az I. utász-zászlóaljba, 1849-ben alezredes és hadosztályparancsnok volt, majd tábornok. 1848 májusának végétől a komáromi várőrség mozgó részének parancsnoka volt, majd megbízták egy tartalék hadosztály felállításával. 1849 júliusában Görgeivel kellett volna egyesülnie, de Kossuth és Görgei utasítására elindult hadtestével Erdélybe, ahol augusztusban (a világosi fegyverletételről értesülvén) Zsibónál ő is letette a fegyvert. A császári törvényszék halálra ítélte, 1849. október 25-én végezték ki.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Komárom Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


Kazinczy Ferenc és Kazinczy Lajos emléktáblája, Tornalja Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]