Berzeviczy Gergely
1763. jún. 15-én szül. Nagylomnicon (Kakaslomnicon) Berzeviczy Gergely közgazdasági író, történetíró, politikus (megh. uo., 1822. febr. 23.). Középiskolásként Késmárkon tanult, ügyvédi diplomát szerzett 1783-ban, majd külföldi tanulmányútra ment. Hazatérte után a Helytartótanács hivatalnoka volt, ám kapcsolatot tartott a jakobinus mozgalommal is, melynek elfojtása után visszavonult, és gazdasági kérdésekkel, valamint a magy. jobbágyság történetének tanulmányozásával foglalkozott, támogatta a magy. nyelvű színjátszás kibontakozását, az ország függetlenségének híve volt. Forrás: MÉL-1, MIHSZL, MNL, SBS, SZINNYEI, ÚMIL
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Késmárk Részletek
Nagylomnic Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]