Berzeviczy Márton
1538-ban szül. Berzevicén Berzeviczy Márton szónok, diplomata (megh. Osiek, 1596. febr. 16.). Külföldi tanulmányutak után 1575-től Báthory István diplomatája, majd kancellárja, kora számos kiemelkedő elméjével volt személyes kapcsolatban. Forrás: SZINNYEI, ÚMIL
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Berzevice Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]