Tóth Ferenc
Tóth Ferenc – François de Tott (1733–1793), magyar származású francia generális, diplomata, mérnök és emlékiratíró. Atya, Tóth Ferenc a franciaországi Rákóczi-emigráció egyik jeles tagja volt, aki Bercsényi Mikós huszárezredében szolgált, és a marsall visszavonulása után annak parancsnoka lett. Fia, Ferenc már Franciaországban született. Diplomáciai megbízatásai közül kiemelkedik a Krími Kánságban töltött időszak. Annak az orosz birodalom általi bekebelezése után Konstantinápolyba ment. Itt közelebbi kapcsolatba került a szultánnal és több reformot hajtott végre, köztük kiemelkedik a modern tüzérség meghonosítása. Franciaországba való hazatérte után papírra vetette Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares – Tott báró emlékiratai a törökökről és tatárokról című emlékiratát. Munkáját már életében öt nyugat-európai nyelvre lefordították, és azóta is több kiadást ért meg. Magyarul 2008 óta olvasható. A forradalom alatt el kellett hagynia új hazáját, és ősei szülőföldjére távozott. Tarcsafürdőn, a ma Ausztriához tartozó Vas megyei faluban telepedett le. Magyar nemesi honosságát igazolandó Nyitra vármegye közgyűlését szólította meg, és levélben az írta, hogy atyja Nyitrán született. Ezt a dokumentumot a Nyitraivánkai Levéltár őrzi.
Irodalom: Horbulák Zsolt: A Kelet egy diplomata szemével. François de Tott Emlékiratai. Irodalmi Szemle, 2007/1 sz.; Horbulák Zsolt: Tóth Ferenc báró élete és munkássága. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2007/1 sz.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Nyitra Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]