Csontváry Kosztka Tivadar
Gyógyszerész, a 19. és 20. legeredetibb, ugyanakkor a legtöbb vitát kiváltó festőművésze. Életének nagy részét a mai Szlovákia területén élte le. Az elemi Kisszebenben, a gimnáziumot ugyanitt kezdet el majd Ungváron fejezte. A kereskedelemmel Eperjesen ismerkedett meg, ahol három évet töltött el.
A gyógyszerészet alapjait édesapja gyógyszertáraiban sajátította el, szakmai oklevelét Budapesten az Orvostudományi Egyetemen szerezte meg, ahol jogot is tanult. Gyógyszerészként Szerednyén, Iglón, Tiszalökön, Léván, Budapesten, Eszéken, Szentesen majd Gácson dolgozott.
Életének legmeghatározóbb élményét, egy misztikus élményt Iglón, 1880. október 13-án élte meg, amikor egy kinyilatkoztatást hallott „Te leszel a világ legnagyobb (napút) festője, nagyobb Raffaelnél”, ami egyik pillanatról a másikra megváltoztatta az életét. Ezt követően tudatosan készült a festői hivatására, melynek anyagi hátterét azután a Gácson 1884. decemberében megnyitott gyógyszertárának jövedelméből biztosította.
Az első rajzai, festményei Münchenben és Gácson készültek az utolsó 1909-ben készült el, amikor véglegesen letette az ecsetet. Ezt követően is készített vázlatokat, rajzokat, de új festmény elkészítéshez már nem jutott el. Festői pályafutása során - keresve a kinyilatkoztatásban meghatározott motívumot - folyamatosan utazott. A mai Szlovákia területén is, mely részről Gácsot, Kisszebent, a Tátrát, a Szepesi várat, a Tarajka völgyet, Felkát (ma Poprád része), Selmecbányát kell megemlíteni.
Az 1910-től gondolatait, emlékeit, irodalmi, filozófiai, történeti és egyéb meglátásait vetette papírra jelentős írott anyagot hagyva maga után. Ezt a Csontváry hagyaték részeként Gerlóczy Gedeon mentette meg a pusztulástól. A festményekkel ellentétben azonban ezek feldolgozása még korántsem befejezett. Az írott hagyaték egy része a Magyar Nemzeti Galéria, a másik része pedig magántulajdonban van. Írásait először Romváry Ferenc és Mezei Ottó rendezték, amely munkájuk eredménye a Csontváry-dokumentumok I-II. c kötet 1995-ben az Új Művészet Kiadó gondozásában jelent meg.
(Csontváry) Kosztka Tivadar első írásai a Losoncon megjelent Losoncz és Vidéke, a Balassagyarmaton megjelent Nógrádi Lapok és Honti Híradó hetilapokban valamint a Gyógyszerészi Hetilapban jelentek meg. A nevéhez kötött „Nagy önéletrajzot” az „eredetiről régebben készült másolat alapján” Németh Lajos tette közzé, de számos jel utal arra, hogy az a fentebb említett írásos hagyaték részleteiből lett összeállítva (feltehetőleg Lehel Ferenc által).
Csontváry saját kiadásban jelentette meg az „Energia és művészet. A kultúrember tévedése” (Budapest 1912) valamint „A lángész. Ki lehet és ki nem lehet zseni” (Budapest, 1913) c. munkáit. A hagyatékban maradtak meg A pozitívum és A tekintély c. és más röpiratai.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Gács Részletek
Igló Részletek
Kisszeben Részletek
Selmecbánya Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


Csontváry Kosztka Tivadar emléktábla, Gács Részletek
 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]