Gyurikovits György
(1783-1848) – jogász, földrajzkutató?! (vlastivedný bádateľ). Jogi végzettséget a Pozsonyi Királyi Akadémián szerzett. 1802-ben gazdasági hivatalnokként munkát vállal Zichy gróf birtokán, Pusztafödémesen, ahol nagybátyja a nagybirtok intézője. Később uradalmi hivatalnok, 1818 Pozsony város szenátora, 1823 ítélőtábla elnöke. Az egyes vármegyék történelmi-földrajzi leírását tervezte (kéziratban maradt) az ehhez gyűjtött anyagból több mint 200 cikket írt. Nyomtatásban csak polemikai munkája jelent meg.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Pozsony Részletek
Pusztafödémes Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]