Kardos Ferenc
(1909-1954) publicista, lapszerkesztő. Pozsonyban tanítói képesítést szerez. Bekapcsolódikt az ifjúsági mozgalmakba: részt vesza regős é s sociográfiai vándorlásokban és a Sarló alapításában. 1934-től Galántán tanít. 1945 után Budapestre költözik, általános iskolában tanítít, s közben elvégzi a szegedi pedagógiai főiskolát. 1949-től haláláig a művelődésügyi minisztérium alkalmazottja. Publicistaként főleg mozgalmi és nevelésügyi kérdésekkel foglalkozik, felelős szerkesztője a Képes Újságnak.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Galánta Részletek
Pozsony Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]