Kubinyi László
(1582?-1598) királyi hivatalnok, reneszánsz műveltségű humanista. A liptói Madocsányban látta meg a napvilágot. Eszteházy Ferenc, Pozsony vármegye alispánjának a veje és a majdani nádor, Esterházy Miklós (1582-1645) nevelője. A galántai Esterházy uradalomban halálozott el. Síremléke ma a galántai Szent István r. k. templomban található. Alkalmi és ünnepi verseket írt.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Galánta Részletek
Madocsány Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]