Marczell Ákos
1813-1892, pap, fordító. Filozófiát, teológiát Nagyszombaton tanul. Pappá szentelése után (1837) káplán több helyen, Tallóson is. Késöbb pap, udvari káplán. Részt vesz az 1848/1849 –es forradalom és szabadságharcban, bebörtönzik, internálják. Az Egyetemes Magyar Enyclopaedia egyik szerzője. Német nyelvből fordította a Vezérfonal lelkészek számára... c. művet.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Nagyszombat Részletek
Tallós Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]