Meisel Tibor
1929-1986, vegyészmérnök, szakíró. Nemeskajalon született. Galántán és Érsekújváron tanul. Vegyészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen-en szerezi. A BME Hadmérnöki Karán tanársegéd, 1956-tól a haláláig az Általános és Analitikai Tanszék oktatója, majd adjunktusa, docense, egyetemi tanára, kandidátusa, egyetemi doktora. 1970-1979 között a Vegyészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese. Kutatási eredményeit 91 közleményben, 107 konferencia előadásban ismertette. Aktív szakmai közéleti tevékenységet folytatott.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Érsekújvár Részletek
Galánta Részletek
Nemeskajal Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]