Mérey Mihály
?1652-1729, fordító, egyházi személyiség. Teológiát a bécsi Pázmáneumon tanul. 1678-tól katolikus pap Vízkeleten, majd apát, kanonok, prépost, nagyszombati püspök. Csatlakozott a Rákóczi-féle felkeléshez, bebörtönözik. Magyar nyelvre fordított egy Nepomuki Jánosról szóló művet.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Nagyszombat Részletek
Vízkelet Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]