Mészáros Attila
1951 -, Vegyész, asztrofizikus, csillagász, egyetemi docens. Iskolai tanulmányait szülőfalujában és a galántai gimnáziumban végzi, ahol 1969-ben érettségik. 1969–1974-ben a prágai Károly Egyetemen kémiát tanul, majd elvégezi a fizika és a csillagászat szakot is. A doktori cím meg szerezése a prágai csillagvizsgáló munkatársa. 1980–1984-ben Budapesten aspiráns, a kandidátusi fokozatot 1985-ben szerezi meg. 1984-től a prágai Károly Egyetem Matematikai és Fizikai Karának csillagászati tanszékén tanít. Docenssé habilitálják, a fizikai tudomány doktora címet is elnyeri. Eddig több mint 80 tudományos közleménye jelent meg csehországi, magyarországi és jelentős nemzetközi szakfolyóiratokban. Az 1980-as években ismeretterjesztő írásokat is közöl a Hét c. folyóiratban, valamint a Madách Naptárban.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Galánta Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]