Neufeld Sámuel
1867-1936, nyomdász. Sátoraljaújhelyen, Kassán, Eperjesen, Budapesten nyomdász. 1889-ben önállósodik, 1890-ben Galántára költözik, ahol megalapítja az Első Galántai Könyvnyomdá-t. (1918 után Kosmos Könyvnyomda és Műintézet). Nála jelent meg a Galánta és vidéke folyóirat 1896-1914 között és az ún. Galántai naptárak 1902-1905 között. Halála után a nyomdát fia, József vette át. Neufeld életével bővebben Jónásová, Anna: Samuel Neufeld a jeho galantská tlačiareň (2005) c. könyvében ismerkedhetünk meg
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Eperjes Részletek
Galánta Részletek
Kassa Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]