Ocsovszky Ferenc
1816-1898, író, egyházi méltóság. A bécsi teológia elvégzése után 1939-1840-ben káplán Galántán. Később érseki levéltáros, titkár, a püspöki könyvtár könyvtárosa Nagyszombatban. Fokozatosan kanonok, apát, prépost. Műveiben történelemmel, főleg egyházi irodalommal foglakozott. Egyházi lapokban is publikált. Művei magyar és latin nyelven jelentek meg.
 

Az irodalmi személyiséghez köthető helységek jegyzéke:


Galánta Részletek
Nagyszombat Részletek
 

Az irodalmi személyiséghez köthető emlékhelyek jegyzéke:


 
[vissza] [névmutató] [helységmutató] [Emlékhelyek]